Sektor bankowy

data aktualizacji

Wystąpienie pokontrolne NIK (plik PDF)
Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)