Sektor bankowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wystąpienie pokontrolne NIK (plik PDF)
Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)