Sektor bankowy

data aktualizacji 03 czerwca 2020

Wystąpienie pokontrolne NIK (plik PDF)
Końcowe stanowisko UKNF (plik PDF)