Formularz informacji o transakcjach płatniczych wykonanych przez Małe Instytucje Płatnicze

data aktualizacji

Sprawozdania i zgłoszenia przekroczenia limitów składać należy pod adresem: https://e-rup.knf.gov.pl/sprawozdania/ wybierając odpowiednio z listy rozwijalnej „Sprawozdawczość małych instytucji płatniczych” i następnie wybierając do wyboru formularz do informacji kwartalnej lub rocznej. W przypadku przekroczenia limitu, należy wypełnić co najmniej dwa formularze – „informacja miesięczna” oraz „Przekroczenie 1/3/12 miesięcy” odpowiednio.

Prosimy o przekazywanie okresowych sprawozdań i informacji o przekroczeniach nowym kanałem, a korzystanie z ePUAP lub formy papierowej wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, tak, aby ePUAP i forma papierowa była zarezerwowana do innych spraw bieżącego nadzoru i kontaktu ogólnego.