Informacje dotyczące egzaminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Informacja o godzinie i miejscu przeprowadzenia Egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na 5 grudnia 2023 roku, odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty ul. Bobrowiecka 9 w Sali Kongresowej (budynek C, III piętro). Rejestracja uczestników egzaminu od 10.45. Rozpoczęcie egzaminu o 11.30.

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH 

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych planuje w 2024 roku przeprowadzenie egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w miesiącach:

  • luty,
  • kwiecień,
  • lipiec,
  • wrzesień,
  • listopad.

Jednocześnie informujemy, że terminy poszczególnych egzaminów oraz terminy przyjmowania zgłoszeń przestąpienia do egzaminu zostaną opublikowane każdorazowo przed planowanym egzaminem.

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 kwietnia 2019 roku w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się 

5 grudnia 2023 roku

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 5 listopada 2023 roku oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001

Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności.

Informujemy, że UKNF nie ma podstaw do wystawiania faktur/rachunków. Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  ( j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312) w przypadku pobierania należnych opłat za przeprowadzone egzaminy, UKNF nie występuje dla tych czynności, ani jako podatnik, ani nie dokonuje sprzedaży, są to opłaty publicznoprawne. Stąd ani faktura, ani też rachunek nie są dowodami właściwymi dla udokumentowania pobieranych opłat. UKNF nie ma obowiązku wystawiania takich dokumentów. Pobieranie opłaty egzaminacyjnej reguluje Ustawa z 15 grudnia 2017 roku , o dystrybucji ubezpieczeń – art. 40 pkt 6.