Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji

Informacja o godzinie i miejscu przeprowadzenia Egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczonego na dzień 13 października 2020 r.

Informujemy, że egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na dzień 13 października 2020 r., odbędzie się w Hotelu Sangate w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 32.

Egzamin zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem: 

Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie reasekuracji rozpocznie się przed salą egzaminacyjną na poziomie +1 od godziny 10.15. Rozpoczęcie egzaminu w zakresie reasekuracji o godzinie 11.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie +1.

Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie ubezpieczeń, których nazwiska zaczynają  się od litery  A do litery M rozpocznie się przed salą egzaminacyjną na poziomie +1 od godziny 10.15.  Rozpoczęcie egzaminu  w zakresie ubezpieczeń dla osób, których nazwiska zaczynają  się od litery  A do litery M o godzinie 11.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie +1.

Rejestracja uczestników na egzamin w zakresie ubezpieczeń, których nazwiska zaczynają  się od litery N do litery Ż rozpocznie się przed salą egzaminacyjna na poziomie 0 od godziny 12.15.  Rozpoczęcie egzaminu w zakresie ubezpieczeń  dla osób, których nazwiska zaczynają się od litery N do litery Ż o godzinie 13.00 w sali egzaminacyjnej na poziomie 0.

Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu 13 października 2020 r.