Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 

7 czerwca 2022 r.

Egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym w Warszawie przy  ulicy Bobrowieckiej 9 w  budynku „A”  sala „Chopin.”

Rejestracja uczestników egzaminu od godziny 10.45. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.30.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 7 maja 2022 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 
Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001

Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności.

 

Uprzejmie informujemy, że UKNF nie ma podstaw do wystawiania faktur/rachunków.

Zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa art. 15 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ( j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312) w przypadku pobierania należnych opłat za przeprowadzone egzaminy UKNF nie występuje dla tych czynności, ani jako podatnik, ani nie dokonuje sprzedaży, są to opłaty publicznoprawne. Stąd ani faktura, ani też rachunek nie są dowodami właściwymi dla udokumentowania pobieranych opłat. UKNF nie ma obowiązku wystawiania takich dokumentów.

Pobieranie opłaty egzaminacyjnej reguluje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń – art. 40 pkt 6.