Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji 23 stycznia 2020

Informacja o godzinie i miejscu przeprowadzenia Egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczonego na dzień 4 lutego 2020 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na dzień 4 lutego 2020 r., odbędzie się w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 32. Rejestracja uczestników egzaminu od godziny 10.00. Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.30.

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się 4 lutego 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 5 stycznia 2020 r. oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001
Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności.
Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostaną podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.