Informacje dotyczące egzaminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na 23 kwietnia 2024 roku, odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty ul. Bobrowiecka 9 w Sali Kongresowej (budynek C, III piętro).

Rejestracja uczestników egzaminu od 10.45.
Rozpoczęcie egzaminu o 11.30.

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych planuje w 2024 roku przeprowadzenie egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w miesiącach:

  • kwiecień
  • lipiec
  • wrzesień
  • listopad

Terminy egzaminów oraz przyjmowania zgłoszeń przestąpienia do egzaminu zostaną opublikowane każdorazowo przed egzaminem.

KOMUNIKAT W SPRAWIE EGZAMINU DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 879) ogłasza się, że egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych oraz egzamin dla brokerów reasekuracyjnych odbędzie się w dniu 

23 kwietnia 2024 roku

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://egzaminy.knf.gov.pl/broker.jsp w terminie do 23 marca 2024 roku oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie 

Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001

Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem dokonania zgłoszenia wraz z kodem płatności przypisanym do zgłoszenia. Uiszczając opłatę egzaminacyjną na w/w rachunek bankowy w tytule wpłaty należy wskazać kod płatności.

Godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu

zostaną podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.