Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji 22 maja 2019

Informacja o godzinie i miejscu przeprowadzenia Egzaminu dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczonego na dzień 4 czerwca 2019 r.


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na dzień 4 czerwca 2019 r., odbędzie się w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ul. 17 stycznia 32.

Rejestracja uczestników egzaminu od godziny 10.00.

Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.30.