Informacje dotyczące egzaminów

data aktualizacji 12 września 2018

EGZAMIN DLA BROKERÓW- 25 września 2018 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, iż egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wyznaczony na dzień 25 września 2018 r., odbędzie się w Sangate Hotel Airport (dawny hotel Gromada) w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32.
Rejestracja uczestników egzaminu od godziny 10.00.
Rozpoczęcie egzaminu o godzinie 11.30.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa) pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w terminie do 27 sierpnia 2018 r.

Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu w powyższym terminie zobowiązane są do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł (sześćset złotych) na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego

NBP Oddział Okręgowy w Warszawie
Nr 27 1010 0068 6800 0000 0000 0001
z dopiskiem
„Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu w terminie 25 września 2018 r.”