Opłaty i koszty - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Udzielenie zezwolenia na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo funduszy inwestycyjnych podlega opłacie w wysokości równowartości w złotych 2 000 euro.

Zgodnie z art. 236 ust. 2d ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podmiot, który uzyskał zezwolenie na zarzadzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru w wysokości równowartości w złotych 1000 euro.