Rejestr krótkiej sprzedaży

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że od dnia 1 listopada 2012 r. należy stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. 

Urząd Komisji wskazuje na obowiązek zgłoszenia KNF znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji. Stosowny próg powodujący obowiązek zgłoszenia w tym przypadku wynosi 0,1 % wyemitowanego kapitału podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej pierwszej wartości lub spadek poniżej tego progu.

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia każdy obowiązany powinien dostarczyć zgłoszenie na poniższym formularzu, w formie papierowej, na biuro podawcze UKNF, z opisem koperty „Pozycje krótkie” lub przesłać zawiadomienie w formacie pdf na adres mailowy: short.notyfikacja@knf.gov.pl

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, do publicznej wiadomości będą podawane pozycje od 0,5 % wyemitowanego kapitału podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej wartości. Zestawienie zawiera nazwę podmiotu który osiągnął pozycję krótką netto, określenie emitenta, którego dotyczy pozycja, jej wielkość oraz datę jej wyliczenia przez podmiot obowiązany. 
System publikacji dostępny pod adresem https://rss.knf.gov.pl/RssOuterView