Rejestr krótkiej sprzedaży - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że od 1 listopada 2012 r. należy stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego. 

Urząd Komisji wskazuje na obowiązek zgłoszenia KNF znacznych pozycji krótkich netto z tytułu akcji. Stosowny próg powodujący obowiązek zgłoszenia w tym przypadku wynosi 0,1 % wyemitowanego kapitału podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej pierwszej wartości lub spadek poniżej tego progu.

Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, do publicznej wiadomości będą podawane pozycje od 0,5 % wyemitowanego kapitału podstawowego danej spółki oraz każde 0,1 % powyżej tej wartości. Zestawienie zawiera nazwę podmiotu który osiągnął pozycję krótką netto, określenie emitenta, którego dotyczy pozycja, jej wielkość oraz datę jej wyliczenia przez podmiot obowiązany. 

System publikacji dostępny pod adresem: https://rss.knf.gov.pl/

Od 21 sierpnia 2023 r. każdy obowiązany powinien wypełnić obowiązek zgłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego znacznych pozycji krótkich z tytułu akcji na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 236/2012 za pośrednictwem formularzy elektronicznych:

https://rss-formularze.knf.gov.pl/powiadomienie_akcje

https://rss-formularze.knf.gov.pl/powiadomienie_dlug

https://rss-formularze.knf.gov.pl/powiadomienie_cds

https://rss-formularze.knf.gov.pl/akcje_korekta

https://rss-formularze.knf.gov.pl/cds_korekta 

https://rss-formularze.knf.gov.pl/dlug_korekta 

https://rss-formularze.knf.gov.pl/wylaczenie_akcje

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przekazanie takiego zgłoszenia może nastąpić na adres poczty elektronicznej short.notyfikacja@knf.gov.pl.

Niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie zgłoszeń, zgłoszenie powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na tej samej stronie.