Notyfikacje zagranicznych firm inwestycyjnych z państw UE/EOG - działalność w formie oddziału

Zagraniczną firmą inwestycyjną jest również zagraniczna instytucja kredytowa prowadząca na terytorium RP działalność maklerską. Wykaz zagranicznych instytucji kredytowych prowadzących działalność na terenie RP poprzez oddział, wraz z zakresem notyfikowanych czynności znajduje się na stronie >>>

Zakres działalności wynikający z przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Trwa wyszukiwanie