Zarządzający ASI posiadający zezwolenie KNF na zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

data aktualizacji

L.p.Nazwa Zarządzającego ASI
1.MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
2.PFR Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością