Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych instytucji pieniądza elektronicznego na terytorium RP poprzez oddział - Komisja Nadzoru Finansowego