Dział II - zakłady ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność

data aktualizacji

Lp.Przedrostek NazwaInformacje szczegółowe
1. AGF UBEZPIECZENIA S.A.29.06.1999 - połączenie z TU Allianz Polska S.A. i zakończenie działalności
2.TUwRiGŻAGROPOLISA S.A.28.04.2004 - cofnięcie zezwolenia
30.03.2005 - uchwała NWZ o nabyciu Spółki przez TUiR Warta S.A.
3. AIG POLSKA TU S.A.06.05.2009 - cofnięcie zezwolenia
4.
AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.01.07.2022 - wpis do KRS o połączeniu TUiR Allianz Polska S.A. z Aviva TU Ogólnych S.A.
Spółką przejmującą był TUiR Allianz Polska S.A.
21.07.2022 - wykreślenie z KRS
5.

AXA TUiR S.A.
28.04.2017 - wpis do KRS o połączeniu z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
06.12.2017 - wykreślenie z KRS
6.  BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group30.10.2015 - wpis do KRS o połączeniu z Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
23.11.2015 - wykreślenie z KRS
7.TUWBEZPIECZNY DOM05.08.2010 - zmiana nazwy na TUW Bezpieczny Dom w likwidacji
23.02.2011 - zakończenie postępowania likwidacyjnego
17.03.2011 - wykreślenie z KRS
8.
CONCORDIA POLSKA T.U. S.A.30.07.2021 - wpis do KRS o połączeniu z Generali Polska T.U. S.A.
20.01.2022 - wykreślenie z KRS  

9.
D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A. 01.09.2021 - Uchwała NWZ o dobrowolnej likwidacji oraz zakończeniu zawierania umów ubezpieczenia.
09.11.2021 - wpis do KRS zmiany nazwy na D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ S.A. w likwidacji
10.
TU
FILAR S.A.13.03.2008 - wpis do KRS o połączeniu z  Uniqa TU S.A
26.05.2008 - wykreślenie z KRS
11.TUFENIX S.A.30.01.1997 - cofnięcie zezwolenia
23.06.2005 - wykreślenie z KRS
12.
TUW
FLORIAN30.03.2005 - cofnięcie zezwolenia
18.01.2006 - zmiana nazwy na TUW Florian w likwidacji.
13.09.2007 - wykreślenie z KRS
13.PTUGRYF S.A.20.11.1995 - cofnięcie zezwolenia
05.03.1996 - ogłoszenie upadłości
10.12.2013 - zakończenie postępowania upadłościowego (uprawomocnienie - 20.01.2014)
14.
TUiR
GWARANT S.A.30.09.1999 - cofnięcie zezwolenia
20.03.2000 - ogłoszenie upadłości
16.02.2001 - umorzenie postępowania o upadłość
15.10.2001 - zmiana nazwy na TUiR Gwarant S.A. w likwidacji
15. HDI ASEKURACJA TU S.A.18.10.2012 - Uchwała NWZ o połączeniu z TUiR Warta S.A.
26.02.2013 - wykreślenie z KRS
16. HDI-GERLING POLSKA TU S.A.30.06.2010 - wpis do KRS o połączeniu z HDI Asekuracja TU S.A.
22.07.2010 - wykreślenie z KRS
17. HDI SAMOPOMOC TU S.A.25.10.2006 - Uchwała  NWZ o połączeniu z HDI Asekuracja TU S.A.  
03.01.2007 - wykreślenie z KRS
18.
BTUiR
HEROS S.A.25.08.2003 - wpis do KRS o połączeniu z TU Compensa S.A.
10.10.2003 - wykreślenie z KRS
19.
ZU
HESTJA S.A.04.09.1996 - ogłoszenie upadłości
29.01.1997 - cofnięcie zezwolenia
27.10.2009 - wykreślenie z KRS
20. IF TU S.A.10.12.2004 - zmiana nazwy na IF TU S.A. w likwidacji  
05.05.2006 - zakończenie postępowania likwidacyjnego
14.06.2006 - wykreślenie z KRS
21.TUW
MEDICUM
23.12.2019 – cofnięcie zezwolenia
28.09.2020 – zmiana nazwy na TUW MEDICUM w likwidacji
22. MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.31.10.2014 - wpis do KRS o połączeniu ze STU Ergo Hestia SA
11.03.2015 - wykreślenie z KRS
23.
TUR
POLISA S.A.30.09.1999 - cofnięcie zezwolenia
16.02.2000 - ogłoszenie upadłości
28.09.2005 - wykreślenie z KRS
24. PZM TU S.A. Vienna Insurance Group31.08.2011 - Uchwała NWZ o połączeniu z InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 
09.10.2012 - wykreślenie z KRS
25.

UNIQA TU S.A.09.04.2021 - wpis do KRS o połączeniu AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. z UNIQA TU S.A.
Spółką przejmującą była AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A., ale dokonano jednocześnie zmiany nazwy spółki przejmującej z AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. na UNIQA TU S.A.
08.07.2021 - wykreślenie z KRS
26.
ZU
WESTA S.A.09.10.1992 - cofnięcie zezwolenia
15.03.1993 - ogłoszenie upadłości
30.07.2004 - zakończenie postępowania upadłościowego 
05.11.2004 - wykreślenie z KRS
27. ZURICH TU S.A.10.12.2003 - Uchwała NWZ o połączeniu z Generali TU S.A.
25.03.2004 - wpis do KRS o połączeniu z Generali TU S.A.

Ważne informacje prawne

Od chwili ogłoszenia upadłości podmiotem odpowiedzialnym za ochronę interesów wierzycieli, w tym ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia jest sędzia-komisarz nadzorujący działania syndyka masy upadłości zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 60, poz. 535 z późn. zm.). Jednocześnie należy wyjaśnić, iż w sprawach, w których upadłość została ogłoszona przed wejściem w życie ww. ustawy stosuje się uprzednio obowiązujące przepisy, tj. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 roku (tj. Dz.U. z 1991, Nr 118, poz. 512, z późn. zm.). Ze względu na brak uprawnień KNF do żądania bieżącej aktualizacji danych o przebiegu tego postępowania informacje prezentowane w niniejszej sekcji zawierają dane udostępnione przez syndyków lub Sądy i mogą nie być aktualne w danym momencie.