Rynek emerytalny – PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Informacje organu nadzoru dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń zarządzających funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Raportowanie do organu nadzoru:

Wykaz instytucji finansowych i funduszy zdefiniowanej daty wraz z identyfikatorami krajowymi.

W związku ze zgłoszonymi do UKNF pytaniami dotyczącymi raportów NAV i STA (przesyłanych do organu nadzoru na podstawie ustawy o PPK), organ nadzoru publikuje zestawienie zawierające uzgodnione rozwiązania zgłoszonych wątpliwości (plik PDF).