Rynek emerytalny – PPK

data aktualizacji 22 sierpnia 2019

Informacje organu nadzoru dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń zarządzających funduszami zdefiniowanej daty zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Raportowanie do organu nadzoru:

icon_doc_pdf_small Zasady raportowania związanego z PPK do UKNF

icon_doc_pdf_small Schematy XSD dla plików XML, struktury logiczne raportów wraz z dokumentacją, przy użyciu których należy przekazywać dane określone w art. 49 i 52 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Wykaz instytucji finansowych i funduszy zdefiniowanej daty wraz z identyfikatorami krajowymi.

W związku ze zgłoszonymi do UKNF pytaniami dotyczącymi raportów NAV i STA (przesyłanych do organu nadzoru na podstawie ustawy o PPK), organ nadzoru publikuje zestawienie zawierające uzgodnione rozwiązania zgłoszonych wątpliwości.