Opłaty i koszty związane z wystąpieniem z wnioskiem o zatwierdzenie zmian statutu - Komisja Nadzoru Finansowego