Zatwierdzanie zmian statutu - Komisja Nadzoru Finansowego