Czasopismo Naukowe - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji

Czasopismo Naukowe

Obrazek tytułowy

Czasopismo Naukowe

 

„Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review” to czasopismo naukowe wydawane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Czasopismo wydawane będzie zarówno w wersji drukowanej, jak i w wersji elektronicznej, i dostępne będzie bezpłatnie.

Celem wydawania czasopisma naukowego jest utworzenie stałego, publicznie dostępnego forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów o wysokiej wartości poznawczej i naukowej w zakresie problematyki funkcjonowania rynku finansowego w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym. W czasopiśmie będą publikowane teksty w języku polskim albo angielskim odpowiednio do oryginalnej wersji językowej danego tekstu. 

Publikowanie tekstów naukowych, a także innych materiałów, o jak najwyższym poziomie merytorycznym ma się przyczynić do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, a także wspierania innowacyjności rynku finansowego.

W czasopiśmie „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”, wydawanym jako półrocznik, publikowane będą teksty naukowe, w szczególności  artykuły naukowe, glosy, recenzje oraz komunikaty z badań naukowych.

Teksty naukowe (artykuł naukowy, glosa, recenzja) publikowane w „Przeglądzie Rynku Finansowego – Financial Supervision Review” będą podlegały recenzowaniu.

Czasopismo wydawane będzie na licencji Creative Commons – CC BY NC 4.0 (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0).

Teksty naukowe przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: redakcja@knf.gov.pl