Złożenie wniosku - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wniosek o zezwolenie na utworzenie banku wraz z załącznikami powinien być złożony w formie pisemnej w czynnym w godz. 8:15-16:00 biurze podawczym KNF:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

lub należy wysłać na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

skr. poczt. 419