Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Paweł Rudolf

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Magdalena Łapsa-Parczewska
Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Krystian Wiercioch
Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)