Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalna

Dyrektor - Renata Oszast

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

  Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

  Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
  Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

  Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

  p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Piotr Koziński
  Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

  Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

  Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

  Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

  Pion Informatyczny – (PIT)

  Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

  Pion Bezpieczeństwa - (PBZ)

  Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski
  Sekretariat tel.: (22) 262-56-56

  Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

  Gabinet Komisji – (GKO)

  • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Dominika Strzelczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

  Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

  • Dyrektor - Jacek Barszczewski
  • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

  Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

  • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55

  Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

  • Dyrektor - Damian Jaworski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)

  • Dyrektor - Marta Perycz
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

  Departament Innowacji Finansowych FinTech – (DFT)

  • Dyrektor - Zbigniew Wiliński
  • p.o. Z-cy Dyrektora - Mateusz Włodarczyk
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-56