Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji 18 marca 2019

Pion Nadzoru Bankowego – (PB)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PK)

Pion Nadzoru nad Rynkiem Ubezpieczeniowym – (PU)

Pion Analiz – (PA)

Pion Prawno-Sankcyjny – (PS)

Pion Wsparcia – (PW)

Gabinet Komisji – (GKO)
Dyrektor - Daria Bujno
Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej – (SKW)

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – (OIN)