Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Piotr Koziński
Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis
Sekretariat tel.: (22) 262-55-90

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Aleksandra Ostapiuk

Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)

 • p.o. Dyrektora - Bartosz Gabarkiewicz
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53

Gabinet Komisji – (GKO)

 • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

 • Dyrektor - Jacek Barszczewski
 • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

 • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55

Departament Compliance – (DCO)

 • Dyrektor - Monika Szpiganowicz
 • Z-ca Dyrektora - Stefan Bryndza
 • Sekretariat tel.: (22) 262-45-03

Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

 • Dyrektor - Damian Jaworski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53