Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Emil Radziszewski
Sekretariat tel.: (22) 262-40-53

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

Sekretariat tel.: (22) 262-55-05

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-49-55

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis
Sekretariat tel.: (22) 262-55-90
e-mail: pit@knf.gov.pl

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Departament Analiz Ekonomicznych – (DAE)

 • Dyrektor - Michał Kruszka
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
 • e-mail:dae@knf.gov.pl

Gabinet Komisji – (GKO)

 • Dyrektor - Magdalena Gronowska-Sienkiel
 • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Konopacka
 • p.o. Z-cy Dyrektora - Justyna Emmerle-Kliniewska
 • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88
 • e-mail:gko_sekr@knf.gov.pl

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

 • Dyrektor - Jacek Barszczewski
 • Z-ca Dyrektora - Daria Bujno
 • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66
 • e-mail:dks@knf.gov.pl

Departament Audytu Wewnętrznego – (DAW)

 • Dyrektor - Karol Kwiatkowski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-55
 • e-mail:daw@knf.gov.pl

Departament Compliance – (DCO)

 • Dyrektor - Monika Szpiganowicz
 • Z-ca Dyrektora - Stefan Bryndza
 • Sekretariat tel.: (22) 262-45-03
 • e-mail:dco@knf.gov.pl

Departament Współpracy Międzynarodowej – (DWM)

 • Dyrektor - Damian Jaworski
 • Sekretariat tel.: (22) 262-51-53
 • e-mail:dwm@knf.gov.pl