Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji 01 kwietnia 2020

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka
Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Paweł Rudolf

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Magdalena Łapsa-Parczewska
Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)
Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Gabinet Komisji – (GKO)
p.o. Dyrektora - Magdalena Gronowska-Sienkiel
Z-ca Dyrektora - Małgorzata Konopacka
Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)
Dyrektor - Zbigniew Groń
Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)
Dyrektor - Jacek Barszczewski
Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego - (DAW)
Dyrektor - Andrzej Nowiczenko

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – (OIN)
Pełnomocnik - Roman Talarek