Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka

Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Paweł Rudolf

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Magdalena Łapsa-Parczewska
Sekretariat tel.: (22) 262-55-15

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)

Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)

Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)

Gabinet Komisji – (GKO)

  • p.o. Dyrektora - Magdalena Gronowska-Sienkiel
  • Z-ca Dyrektora - Małgorzata Konopacka
  • Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)

  • p.o. Dyrektora - Marta Perycz
  • Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)

  • Dyrektor - Jacek Barszczewski
  • Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego - (DAW)

Dyrektor - Andrzej Nowiczenko

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – (OIN)

Pełnomocnik - Roman Talarek