Struktura organizacyjna Urzędu Komisji

data aktualizacji 12 września 2019

Dyrektor Generalny - Kamil Mroczka
Sekretariat tel.: (22) 262-57-77

Pion Nadzoru Bankowego – (PNB)
p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Paweł Rudolf

Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym – (PNK)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Magdalena Łapsa-Parczewska

Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego – (PNU)
p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Dagmara Wieczorek-Bartczak
Sekretariat tel.: (22) 262-53-33

Pion Strategii i Współpracy Międzynarodowej – (PSW)

Pion Zarządzania i Organizacji – (PZO)
p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Krzysztof Dąbrowski

Pion Innowacji i Technologii – (PIT)
Dyrektor Zarządzający Pionem - Sławomir Flis

Pion Prawno-Regulacyjny – (PPR)
p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem - Karol Rajewski
Sekretariat tel.: (22) 262-59-99

Gabinet Komisji – (GKO)
p.o. Dyrektora - Magdalena Gronowska-Sienkiel
Sekretariat tel.: (22) 262-58-88

Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi – (DZL)
Dyrektor - Zbigniew Groń
Sekretariat tel.: (22) 262-50-98

Departament Komunikacji Społecznej – (DKS)
Dyrektor - Jacek Barszczewski
Sekretariat tel.: (22) 262-56-66

Departament Audytu Wewnętrznego - (DAW)
Dyrektor - Andrzej Nowiczenko

Zespół Ochrony Informacji Niejawnych – (OIN)
Pełnomocnik - Roman Talarek