Testy z egzaminów przeprowadzonych w latach 2012-2018

data aktualizacji

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 25-09-2018 r. 

icon_doc_pdf_small  Zestaw I

icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 25-09-2018 r. 

icon_doc_pdf_small Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 26-06-2018 r. 

icon_doc_pdf_small  Zestaw I

icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 26-06-2018 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 06-02-2018 r. 

icon_doc_pdf_small  Zestaw I

icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 06-02-2018 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 17-10-2017 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 17-10-2017 r.
icon_doc_pdf_small Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 27-06-2017 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 27-06-2017 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-02-2017 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-02-2017 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-10-2016 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-10-2016 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-06-2016 r. 
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-06-2016 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 16-02-2016 r. 
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 16-02-2016 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I  
Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 20-10-2015 r. 
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 20-10-2015 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 9-06-2015 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 9-06-2015 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 10-02-2015 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 10-02-2015 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 21-10-2014 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I 
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 21-10-2014 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 10-06-2014 r.
icon_doc_pdf_smallZestaw I
icon_doc_pdf_smallZestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 10-06-2014 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-02-2014 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-02-2014 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 22-10-2013 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 22-10-2013 r.

icon_doc_pdf_smallZestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-06-2013 r.

icon_doc_pdf_small  Zestaw I     
icon_doc_pdf_small  Klucz
icon_doc_pdf_small  Zestaw II
icon_doc_pdf_small  Klucz    

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-06-2013 r.

icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Klucz


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 19-02-2013 r.

icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 19-02-2013 r.

icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 16-10-2012 r.

icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 16-10-2012 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 12-06-2012 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I
icon_doc_pdf_small  Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 12-06-2012 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-02-2012 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I  
icon_doc_pdf_small  Zestaw II 

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-02-2012 r.
icon_doc_pdf_small  Zestaw I