Testy z egzaminów przeprowadzonych w latach 2012-2018 - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 25-09-2018 r. 

Zestaw I

Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 25-09-2018 r. 

Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 26-06-2018 r. 

Zestaw I

Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 26-06-2018 r.
Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 06-02-2018 r. 

Zestaw I

Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 06-02-2018 r.
Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 17-10-2017 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 17-10-2017 r.
Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 27-06-2017 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 27-06-2017 r.
Zestaw I


Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-02-2017 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-02-2017 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-10-2016 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-10-2016 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-06-2016 r. 
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-06-2016 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 16-02-2016 r. 
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 16-02-2016 r.
Zestaw I  

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 20-10-2015 r. 
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 20-10-2015 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 9-06-2015 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 9-06-2015 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 10-02-2015 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 10-02-2015 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 21-10-2014 r.
Zestaw I 
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 21-10-2014 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 10-06-2014 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 10-06-2014 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-02-2014 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-02-2014 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 22-10-2013 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 22-10-2013 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 18-06-2013 r.
Zestaw I     
Klucz
Zestaw II
Klucz    

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 18-06-2013 r.
Zestaw I
Klucz

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 19-02-2013 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 19-02-2013 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 16-10-2012 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 16-10-2012 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 12-06-2012 r.
Zestaw I
Zestaw II

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 12-06-2012 r.
Zestaw I

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Ubezpieczeniowych 14-02-2012 r.
Zestaw I  
Zestaw II 

Pytania egzaminacyjne dla Brokerów Reasekuracyjnych 14-02-2012 r.
Zestaw I