Banki w formie spółek akcyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego