Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji

Strategia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025

21 lipca 2021 r., przypadło 15-lecie uchwalenia ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przy tej okazji zaprezentowaliśmy naszą Strategię, jako zbiór ukierunkowanych zmian pozwalający na zarządzanie rozwojem i przemianą UKNF w nowoczesną i multizadaniową organizację. 

Wystąpienia na temat głównych założeń Strategii UKNF przedstawili Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Kamil Mroczka – Dyrektor Generalny Urzędu KNF. Szczegółową prezentację Strategii przedstawił Piotr Czyżewski z Departamentu Organizacji, Controllingu i Budżetowania w UKNF.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA
  • Mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 
  • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
  • Leszek Skiba – Prezes Zarządu, Bank Polska Kasa Opieki SA
  • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska SA
Moderator: Jacek Jastrzębski, Przewodniczący KNF 

Galeria zdjęć z ogłoszenia Strategii