TIFS - Inicjatywa Szkoleniowa dla Nadzoru Finansowego

data aktualizacji

TIFS_logo

Cele i struktura

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2009 roku powołał Inicjatywę Szkoleniową dla Nadzoru Finansowego (TIFS). TIFS jest centrum szkoleniowym dla nadzorców wszystkich sektorów rynku finansowego (sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego) z krajów Europejskich.

Celem TIFS jest stworzenie forum do dyskusji, które oferuje możliwość wymiany doświadczeń oraz pogłębienia wiedzy fachowej między nadzorcami poprzez programy dla wyspecjalizowanych grup pracowników organów nadzorów, w tym inspektorów, analityków odpowiedzialnych za makro i mikroanalizę, pracowników specjalizujących się w rozwiązywaniu problemów kryzysowych oraz ekspertów prawnych i księgowych. TIFS promuje współpracę, roboczą wymianę doświadczeń oraz efektywną komunikację między personelem nadzoru finansowego średniego szczebla z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, jak również z państw członkowskich UE. Inicjatywa TIFS identyfikuje potrzeby szkoleniowe i na ich podstawie przygotowuje treści programów szkoleniowych. Mimo że, wszystkie programy opierają się przede wszystkim na polskich wykładowcach i studiach przypadków, TIFS aktywnie włącza specjalistów z krajów uczestniczących w warsztatach szkoleniowych, a także zaprasza  zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy.

TIFS działa na rzecz stabilności sektora finansowego poprzez skuteczne wdrażanie w ramach instytucji nadzorczych najlepszych praktyk i standardów wykorzystując doświadczenia zdobyte przez Polskę i inne państwa.

Misja

  • Organizowanie programów o aktualnej tematyce nadzorczej, odpowiadającej na istotne potrzeby i zainteresowania nadzorców sektorów finansowych z Europy.
  • Promowanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz efektywna komunikacja między personelem nadzorów finansowych krajów europejskich.
  • Promowanie doświadczeń Polski oraz innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz państw EU oraz najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie nadzoru finansowego.

Działalność

Inicjatywa szkoleniowa TIFS oferuje wiedzę o praktycznych doświadczeniach i technikach nadzoru finansowego. Programy szkoleniowe projektowane są w sposób zachęcający do aktywnego udziału, akcentują praktyczne przykłady wdrożenia najlepszych praktyk nadzorczych i koncentrują się na wspólnych potrzebach i interesach krajów regionu oraz EU. Mają za zadanie inspirowanie wymiany poglądów, doświadczeń oraz najlepszych praktyk, ułożone są w sposób wychodzący poza teorię i ogólnie znane praktyki, tak aby zaoferować uczestnikom przykłady oparte na studiach przypadków efektywnego wdrażania regulacji, metod i technik nadzorczych.

Proponowane programy o interaktywnym charakterze, skierowane są do pracowników średniego szczebla wszystkich sektorów nadzoru rynku finansowego (sektora bankowego, rynku kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego), posiadających doświadczenie zawodowe oraz faktycznie zainteresowanych i zaangażowanych w tematykę warsztatu szkoleniowego - także w wymiarze ich codziennych obowiązków zawodowych. Materiały szkoleniowe oraz programy przygotowywane i prowadzone są w języku angielskim.

Warsztaty szkoleniowe

TematData
Current challenges in the risk based supervision
21 – 23 listopada 2018, Warszawa
Supervisory approach to credit risk with focus on non-performing loans
14 – 16 listopada 2018, Warszawa
MiFID II/MiFIR
24 – 26 października 2018, Warszawa
Market Abuse Regulation in practice
25-27 października 2017
Capital adequacy, with special emphasis on meeting the requirements by insurers11-13 października 2017
On-site and off-site supervision of investment firms and investment funds
26-28 października 2016
Banking supervision from the host country perspective – focus on covered bonds and stress tests
8-10 czerwca 2016
ERM - do's and don'ts
18-20 maja 2016
Corporate Governance in the Banking Sector - key regulations and main challenges 14-16 października 2015
Host country supervisory perspective in the EU - practical approach10-12 czerwca 2015

Internal Models assessment: qualitative and quantitative approach

10-12 grudnia 2014
Tools for off-site supervision 11-13 czerwca 2014
Market abuse and investigation techniques leading to its effective combat 15-17 kwietnia 2014
Internal Models assessment: qualitative and quantitative approach19-21 listopada 2013
Changes in KNF-PFSA regulations for exposures secured by mortgages and retail credit exposures in the context of situation of the Polish banking sector and international guidelines 9-11 października 2013
Dealing with problem banks and resolution 14-16 listopada 2012
Risk Assessment Framework (BION) in Poland - risk-based and prospective approach for insurance supervision24-26 września 2012
Supervision of public offers and prospectus disclosure requirements - regulations, standards and practice11-13 kwietnia 2012
Risk based approach to pension supervision14-18 listopada 2011
Off-site bank analysis and risk assessment process, including the specifity of the cooperative banks8-10 czerwca 2011
Insurers' investments activity - new challenges for supervisory institutions20-22 października 2010
SREP-process and risk management. Investment market case14-16 kwietnia 2010
Financing the Real Estate Market - in the context of the financial crisis

27-29 października 2009

 

Kontakt

Inicjatywa Szkoleniowa dla Nadzoru Finansowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

tifs@knf.gov.pl