Rynek pośredników kredytu hipotecznego - Komisja Nadzoru Finansowego

1.    Informacje ogólne

Działalność pośredników kredytu hipotecznego uregulowana jest ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U.2022, poz. 2245, dalej UoKH).

Dla pośredników kredytowych prowadzących działalność w zakresie kredytów hipotecznych oraz dla ich agentów właściwy jest dział I rejestru pośredników kredytowych: https://www.knf.gov.pl/podmioty/posrednictwo_kredytowe/dzial_I

2.    Wzory wniosków

Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

Wzór formularza wniosku o cofnięcie zezwolenia na działalność w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

Wzór formularza wniosku o dokonanie wpisu agenta do rejestru pośredników kredytowych

3.    Informacja o postępowaniach

  • Na pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji pośredników kredytu hipotecznego lub wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego informacja udzielana jest we wtorki i czwartki w godz. 13:00 – 15:30 pod nr telefonu 22 262 51 87, 22 262 55 07, 22 262 42 29 lub mailowo na adres e-mail:dbr@knf.gov.pl
  • Pytania dotyczące stanu postępowań w sprawie rejestracji agentów pośredników kredytu hipotecznego należy kierować na adres e-mail:dbr@knf.gov.pl

Uprzejmie informujemy, że pracownicy UKNF nie są uprawnieni do udzielania odpowiedzi na pytania w zakresie poprawnego wypełniania formularzy rejestracyjnych jak też do rozstrzygania wątpliwości prawnych, w tym co do obowiązku rejestracji w dziale I rejestru pośredników kredytowych. 

Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji jest korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na platformie ePUAP: /2447pvjake/SkrytkaESP. Doręczenie za pośrednictwem ESP jest najszybszym sposobem przekazania korespondencji oraz gwarantuje podmiotowi składającemu uzyskanie potwierdzenia doręczenia.

4.    Podstawowe informacje na temat prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego

Działalność polegającą na pośrednictwie w udzielaniu kredytów hipotecznych prowadzić można na 3 sposoby:
1)    jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego (po otrzymaniu zezwolenia i uzyskaniu wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych), działający w imieniu i na rzecz:
a)    wyłącznie jednej grupy kredytodawców skonsolidowanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), lub
b)    określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców skonsolidowanych, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych;
2)    jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego (bez zezwolenia, po uzyskaniu wpisu do działu I rejestru pośredników kredytowych) działający w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego kredytodawcy,
3)    jako agent pośrednika kredytu hipotecznego (bez zezwolenia, po uzyskaniu wpisu do zakładki „Agenci” w dziale I rejestru pośredników kredytowych).