Akty prawne i wytyczne - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Najważniejsze akty prawne regulujące działalność zarządzających ASI, funkcjonujących zarówno na podstawie zezwolenia KNF jak i na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, zostały podzielone na trzy grupy: regulacje krajowe, regulacje unijne oraz wytyczne ESMA.

Regulacje prawne, które mają zastosowanie do zarządzających ASI funkcjonujących na podstawie zezwolenia KNF zostały oznaczone indeksem 1), natomiast do funkcjonujących na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI zostały oznaczone indeksem 2).

Regulacje krajowe:

Regulacje unijne:
Wytyczne ESMA: