Kazusy - Komisja Nadzoru Finansowego

Przykładowe przypadki prowadzenia działalności na rynku finansowym

Kazusy

Przykładowy przypadek, w którym organ nadzoru NIE WYSTOSOWAŁ zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia wykonywania działalności objętej nadzorem bez zezwolenia (działalność bankowa)

Przykładowy przypadek, w którym organ nadzoru NIE WYSTOSOWAŁ zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia wykonywania działalności objętej nadzorem bez zezwolenia (działalność ubezpieczeniowa)

Przykładowy przypadek, w którym organ nadzoru WYSTOSOWAŁ zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia oferowania instrumentów finansowych bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Przykładowy przypadek, w którym organ nadzoru WYSTOSOWAŁ zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia wykonywania działalności objętej nadzorem bez zezwolenia (działalność bankowa)

Przykładowy przypadek, w którym organ nadzoru WYSTOSOWAŁ zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia wykonywania działalności objętej nadzorem bez zezwolenia (działalność ubezpieczeniowa)