Przykładowe przypadki prowadzenia działalności na rynku finansowym - Komisja Nadzoru Finansowego