Opłata skarbowa

data aktualizacji 08 czerwca 2017

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej 0,1 % kapitału zakładowego (dla banku w formie spółki akcyjnej) lub funduszu udziałowego (dla banku spółdzielczego).