Publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte - Komisja Nadzoru Finansowego