e-Deklaracje KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

e-Deklaracje KNF - system składania deklaracji o wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru

Data aktualizacji:

Uprzejmie informujemy, że system e-Deklaracje KNF służący do składania deklaracji o wysokości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, udostępniony nieodpłatnie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, dostępny jest pod adresem https://e-deklaracje.knf.gov.pl/

Jak się zarejestrować?

 • Po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu poprawnego adresu https://e-deklaracje.knf.gov.pl/ użytkownik uzyska dostęp do strony logowania się w aplikacji e-Deklaracje KNF.

 • Aby przejść do rejestracji, należy kliknąć na ekranie głównym przycisk UTWÓRZ KONTO. Wyświetli się okno formularza rejestracyjnego.

 • Po wypełnieniu pól danych osobowych należy zaakceptować regulamin i dokonać weryfikacji reCAPTCHA. W celu zakończenia rejestracji należy kliknąć Utwórz konto i potwierdzić rejestrację.

 • Po zarejestrowaniu się należy wybrać Podmiot lub Podmioty, dla którego/ których  będą składane Deklaracje na pokrycie kosztów nadzoru. Podmiot można wskazać klikając przycisk WYBIERZ – wówczas pokaże się lista Podmiotów do wyboru.

 • Po wybraniu Podmiotu należy wpisać 5 ostatnich cyfr indywidualnego numeru rachunku tzw. mikro kodu dla danego Podmiotu, a następnie kliknąć OK.

 • Aby zakończyć proces rejestracji, należy podpisać otrzymany Wniosek lub komplet Wniosków. Wniosek/Wnioski mogą zostać podpisane jedynie przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Komplet Wniosków należy bezzwłocznie przesłać do UKNF:
  a. elektronicznie, podpisanych profilem zaufanym ePUAP osoby upoważniającej wnioskodawcę do składania deklaracji w imieniu Podmiotu nadzorowanego lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby upoważniającej wnioskodawcę do składania deklaracji w imieniu Podmiotu nadzorowanego lub
  b. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny UKNF;

 • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku pracownik UKNF akceptuje formularz rejestracyjny, tym samym użytkownikowi zostaje przydzielone konto – otrzymuje dostęp do korzystania z systemu.

 • UKNF drogą mailową informuje użytkownika o zaakceptowaniu wniosku i przydzieleniu konta.

Zgłoszenie Awarii

Za pomocą formularza:

Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej poprzez formularz zgłoszeń serwisowych dla systemu e-Deklaracje KNF (https://www.knf.gov.pl/pomoc). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane  w następnym dniu roboczym.

Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

Dokumenty

Instrukcje

W razie szczegółowych pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: oplaty@knf.gov.pl.