Przewodnik prospektowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Przewodnik prospektowy ma pomóc w przygotowaniu prospektu oraz przeprowadzeniu oferty publicznej papierów wartościowych lub ubieganiu się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Jego celem jest usprawnienie procesu przygotowania dokumentacji prospektowej i przejścia przez proces weryfikacji tej dokumentacji przez KNF oraz ułatwienie wypełniania obowiązków związanych z zatwierdzonym prospektem.

Przewodnik jest narzędziem dodatkowym i uzupełniającym w stosunku do obowiązujących przepisów. Zawiera on wskazówki i objaśnienia do przepisów i procedur związanych z prospektem oraz przykłady i wzory, w jaki sposób powinny być prezentowane informacje. 

Przewodnik pomaga zrozumieć: 

  • jak dokonać wyboru rodzaju i formy prospektu, 
  • jakie są zasady składania wniosku do KNF,
  • jak uniknąć często popełnianych błędów, 
  • jakie są zasady prowadzenia postępowania z wniosku o zatwierdzenie prospektu,
  • jakie prawa i obowiązki będą ciążyć na emitencie, po jego zatwierdzeniu. 

Odnosi się on także do zasad sporządzania poszczególnych części prospektu. Zawiera propozycje dotyczące zakresu i formy dokumentów w postaci ich wzorów.

Przewodnik wraz z opublikowanymi przez UKNF odpowiedziami na często zadawane pytania "Q&A" dotyczące ofert publicznych i prospektów ma stanowić wsparcie i dostarczyć praktycznych informacji szczególnie emitentom, którzy nie byli wcześniej związani z rynkiem kapitałowym. 
Do pobrania

Przewodnik prospektowy

plik .pdf, 2,4MB
Pobierz