Notyfikacje zagranicznych firm inwestycyjnych z państw UE/EOG - działalność bez otwierania oddziału - Komisja Nadzoru Finansowego

(Zagraniczną firmą inwestycyjną jest również zagraniczna instytucja kredytowa prowadząca na terytorium RP działalność maklerską. Wykaz zagranicznych instytucji kredytowych prowadzących działalność na terenie RP transgranicznie, wraz z zakresem notyfikowanych czynności znajduje się na stronie >>>)


Loading...