Sposób powiadamiania przez zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji o egzaminach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek ubezpieczeń

Sposób powiadamiania przez zakłady ubezpieczeń albo zakłady reasekuracji o egzaminach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

Data aktualizacji:

Na podstawie § 8a ust. 3b rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1137 z późn. zm.) organ nadzoru informuje, że powiadomienie o:

  • zamiarze przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 
  • zmianie dotyczącej egzaminu, oraz 
  • odwołaniu egzaminu

zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji przekazuje w formie elektronicznej na adres: egzaminy_agencyjne@knf.gov.pl 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia egzaminu obligatoryjnie zawiera:

  • firmę zakładu, 
  • datę egzaminu, 
  • adres strony internetowej, przy pomocy której zakład ubezpieczeń/zakład reasekuracji zamierza przeprowadzić egzamin, 
  • imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu.

Dodatkowo organ nadzoru zwraca się o uwzględnienie w treści powiadomienia informacji o rodzaju zgłaszanego egzaminu oraz godzinie jego rozpoczęcia.

Powiadomienie powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez zarząd zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w zakładzie ubezpieczeń/zakładzie reasekuracji  bądź przez pełnomocnika ustanowionego przez zakład. 

Do pobrania

Powiadomienie o egzaminach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego

plik .docx, 29,3kB
Pobierz