Plan działalności banku - Komisja Nadzoru Finansowego

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo bankowe utworzenie banku może nastąpić, jeżeli przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku. Planem objęta powinna być zamierzona działalność banku we wszystkich jej przejawach, tj. nie tylko w odniesieniu do usług świadczonych na rzecz klientów, lecz także w odniesieniu organizacji przyszłego banku, czy do działalności wspomagającej (np. marketing). Plan działalności powinien być oparty na realnych i wiarygodnych założeniach, jak również wewnętrznie spójny – w szczególności zakładane wielkości finansowe powinny odzwierciedlać założenia dotyczące działalności operacyjnej i organizacji, w tym planowanych nakładów.