Testy z przeprowadzonych egzaminów MPW

data aktualizacji 12 grudnia 2019

1.  TESTY Z EGZAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2. TESTY Z EGZAMINÓW DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

3. TESTY ZE SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI


1.

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 27 października 2019 r. 

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r. 

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 1 

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 2

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r. 

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 29 marca 2015 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 30 marca 2014 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 27 października 2013 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 25 marca 2012 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 23 października 2011 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2011 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2010 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 21 marca 2010 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 11 października 2009 r.

icon_doc_pdf_small Klucze odpowiedzi

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 15 marca 2009 r. 

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 28 września 2008 r.

icon_doc_pdf_small  Test z egzaminu uzupełniającego przeprowadzonego w dniu 16 marca 2008 r.

 ----------------------------------------------------------------------

2.

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 27 października 2019 r.

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 24 marca 2019 r.

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r.

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 25 marca 2018 r.

icon_doc_pdf_small Klucz odpowiedzi

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 1

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 2

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 3

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 22 października 2017 r. - zestaw nr 4

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 26 marca 2017 r.
     icon_doc_pdf_small  Klucz odpowiedzi

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 23 października 2016 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 20 marca 2016 r.
    icon_doc_pdf_smallKlucz odpowiedzi 

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 11 października 2015 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 29 marca 2015 r. 

icon_doc_pdf_small Test z egzaminu przeprowadzonego w dniu 26 października 2014 r. 

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 30 marca 2014 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 27 października 2013 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 14 kwietnia 2013 r.  

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 28 października 2012 r.   

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 25 marca 2012 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 23 października 2011 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 27 marca 2011 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 7 listopada 2010 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 21 marca 2010 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 11 października 2009 r.
    icon_doc_pdf_small  Klucze odpowiedzi

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 15 marca 2009 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 28 września 2008 r.

icon_doc_pdf_smallTest z egzaminu przeprowadzonego w dniu 16 marca 2008 r.

 ----------------------------------------------------------------------

3.

icon_doc_pdf_small Test ze sprawdzianu umiejętności przeprowadzonego w dniu 24 marca 2019 r.