Testy z przeprowadzonych egzaminów

data aktualizacji

1.  TESTY Z EGZAMINÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

2. TESTY Z EGZAMINÓW DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

3. TESTY ZE SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI


1.

  ----------------------------------------------------------------------
2.
 ----------------------------------------------------------------------

3.