Rekomendacje i wytyczne

data aktualizacji 28 grudnia 2018

  1. Regulacje dotyczące sektora bankowego
  2. Regulacje dotyczące sektora SKOK
  3. Regulacje dotyczące sektora ubezpieczeniowego
  4. Regulacje dotyczące rynku kapitałowego
  5. Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (dla wszystkich sektorów)