Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności unijnych instytucji pieniądza elektronicznego na terytorium RP za pośrednictwem agentów - Komisja Nadzoru Finansowego

Belgia (1 notyfikacja)
Bułgaria (1 notyfikacja)
Litwa (1 notyfikacja)
Wielka Brytania (2 notyfikacje)