Najważniejsze akty prawne regulujące działalność podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego - Komisja Nadzoru Finansowego