Zamówienia publiczne

data aktualizacji

UKNF informuje, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dodatkowo informujemy, że dostęp do dokumentacji wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd możliwy jest również poprzez stronę www.knf.gov.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne”.