Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019
Zakup usługi przedłużenia subskrypcji na asystę techniczną dla posiadanych licencji oprogramowania firmy Quest nieograniczony usługi 09 stycznia 2019
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 22 stycznia 2019
Rozbudowa systemu ochrony serwerów posiadanych przez UKNF nieograniczony dostawy 11 stycznia 2019
Zakup usług związanych m.in z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logo KNF oraz logo CEDUR nieograniczony dostawy 28 grudnia 2018
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie. nieograniczony usługi 11 grudnia 2018
Dostawa i wdrożenie rozwiązania Disaster Recovery wraz z gwarancją i wsparciem nieograniczony dostawy 04 grudnia 2018
Zakup infrastruktury na potrzeby migracji baz danych Oracle z serwerów IBM Power na platformę serwerową x86 nieograniczony dostawy 05 grudnia 2018
Zakup odnowienia usługi utrzymania pomocy technicznej dla licencji SAP Business Objects nieograniczony usługi 29 listopada 2018
Rozbudowa środowiska wirtualizacyjnego Vmware wraz z modernizacją platformy serwerowej dedykowanej do ww. środowiska nieograniczony dostawy 05 grudnia 2018
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Wydziałów zamiejscowych: w Białymstoku (część 1), w Poznaniu (część 2), w Krakowie (część 3), w Katowicach (część 4) z uwzględnieniem „prawa opcji” Część 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 nieograniczony usługi 22 listopada 2018