Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych, biletów kolejowych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą nieograniczony usługi 29 kwietnia 2020
Wdrożenie Systemu NAC (Network Access Control) nieograniczony usługi 30 kwietnia 2020
Odnowienie subskrypcji oprogramowania Trend Micro Deep Security nieograniczony usługi 30 marca 2020
Zakup usługi wsparcia dla infrastruktury technicznej CPD N6E nieograniczony usługi 15 kwietnia 2020
Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT przez okres 24 miesięcy nieograniczony usługi 10 kwietnia 2020
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 02 kwietnia 2020
Kompleksowe zapewnienie zaplecza konferencyjnego na egzaminy organizowane przez UKNF nieograniczony usługi 06 marca 2020
Rozbudowa i modyfikacja systemu do prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych nieograniczony usługi 31 marca 2020
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przez okres 30 miesięcy nieograniczony usługi 10 marca 2020
Zakup usługi dostępu serwisu informacyjnego Bloomberg z wolnej ręki usługi
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Opolu (część 1), we Wrocławiu (część 2), w Kielcach (część 3) z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 07 kwietnia 2020
Wdrożenie zestawu narzędzi XBRL nieograniczony usługi
Zakup licencji MS Enterprise nieograniczony usługi 18 marca 2020
Wdrożenie Systemu zunifikowanej komunikacji nieograniczony usługi 12 marca 2020
Odnowienie licencji SAS nieograniczony usługi 04 lutego 2020
Zapewnienie noclegów w Warszawie dla pracowników UKNF z Zespołów w lokalizacjach zamiejscowych z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 12 lutego 2020
Zakup licencji MS Enterprise na okres 3 lat nieograniczony usługi
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie nieograniczony usługi 10 stycznia 2020
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych użytkowanych przez UKNF nieograniczony usługi 17 stycznia 2020
Usługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży IT nieograniczony usługi 09 stycznia 2020
Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Managment). nieograniczony dostawy 09 grudnia 2019
Wydanie publikacji drukiem nieograniczony usługi 26 listopada 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Warszawie (część 1), w Rzeszowie (część 2), w Łodzi (część 3) z uwzględnieniem prawa opcji nieograniczony usługi 02 grudnia 2019
Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji nieograniczony usługi
Wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy na rok 2020 nieograniczony usługi 22 października 2019
Zakup usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników UKNF oraz członków ich rodzin nieograniczony usługi 22 października 2019
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych nieograniczony dostawy 06 września 2019
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych. nieograniczony dostawy
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019