Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Zakup paliwa do pojazdów służbowych nieograniczony usługi 30 kwietnia 2019
Zakup Uslugi druku nieograniczony usługi 17 maja 2019
Zakup oraz odnowienie licencji na oprogramowanie SAS nieograniczony usługi 18 kwietnia 2019
Ubezpieczenie mienia UKNF nieograniczony usługi 24 kwietnia 2019
Modernizacja środowiska kopii zapasowych nieograniczony dostawy 08 maja 2019
Dostawa energii elektrycznej do budynków UKNF przy ul. Niedźwiedzia 6E i Plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie nieograniczony dostawy 29 kwietnia 2019
Zakup odnowienia licencji oraz usługi wsparcia technicznego Wykonawcy wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego i serwisu gwarancyjnego Producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenie firmy Checkpoint nieograniczony usługi 03 kwietnia 2019
Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej nieograniczony usługi 27 marca 2019
Zakup usługi dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nieograniczony usługi 21 marca 2019
„Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Wydziałów zamiejscowych: w Bydgoszczy (część 1), w Gdańsku (część 2), w Olsztynie (część 3), w Lublinie (część 4) z uwzględnieniem „prawa opcji”” nieograniczony usługi 17 kwietnia 2019
Wsparcie dla licencji Vmware oraz rozbudowa środowiska wirtualizacji nieograniczony usługi 12 kwietnia 2019
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 22 stycznia 2019
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie. nieograniczony usługi 11 grudnia 2018