Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych w ramach realizowanego przez UKNF projektu współpracy bliźniaczej GE 16 ENI FI 04 18 na rzecz Narodowego Banku Gruzji nieograniczony usługi 26 sierpnia 2019
Zakup usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników UKNF oraz członków ich rodzin nieograniczony usługi 20 sierpnia 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Olsztynie (część 1) oraz w Lublinie (część 2) z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 20 sierpnia 2019
Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego PAP z wolnej ręki usługi
Zapewnienie noclegów w Warszawie dla pracowników UKNF – DIB oraz DBS i DSI z Wydziałów w lokalizacjach zamiejscowych z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 05 sierpnia 2019
Zakup odnowienia licencji oraz wsparcia dla posiadanych produktów Checkpoint nieograniczony usługi 16 lipca 2019
Remont nawierzchni i warstw izolacyjnych tarasu w budynku biurowym przy ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie nieograniczony roboty budowlane 09 lipca 2019
Zakup sprzętu komputerowego nieograniczony dostawy
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych. nieograniczony dostawy
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych. nieograniczony dostawy
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie nieograniczony usługi 13 czerwca 2019
Remont nawierzchni i warstw izolacyjnych tarasu w budynku biurowym przy ul. Niedźwiedzia 6e w Warszawie nieograniczony roboty budowlane 13 czerwca 2019
Dostawa energii elektrycznej do budynków UKNF przy ul. Niedźwiedzia 6E i Plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie nieograniczony dostawy 10 lipca 2019
Zakup usługi wsparcia dla infrastruktury technicznej CPD N6E nieograniczony usługi 26 czerwca 2019
Zakup Uslugi druku nieograniczony usługi 21 maja 2019
Wdrożenie Systemu DLP (Data Loss Prevention) nieograniczony dostawy 24 czerwca 2019
Zakup oraz odnowienie licencji na oprogramowanie SAS nieograniczony usługi 18 kwietnia 2019
Modernizacja środowiska kopii zapasowych nieograniczony dostawy 15 maja 2019
„Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Wydziałów zamiejscowych: w Bydgoszczy (część 1), w Gdańsku (część 2), w Olsztynie (część 3), w Lublinie (część 4) z uwzględnieniem „prawa opcji”” nieograniczony usługi 17 kwietnia 2019
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie. nieograniczony usługi 11 grudnia 2018