Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO - Komisja Nadzoru Finansowego

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka zamówień publicznych

Znalezione zamówienia

Znaleziono 40 wyników

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Zakup systemu wsparcia cyfryzacji dokumentów nieograniczony dostawy 19 stycznia 2021 Zakup systemu wsparcia cyfryzacji dokumentów
Zakup usług związanych z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logotypem nieograniczony dostawy 28 stycznia 2021 Zakup usług związanych z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logotypem
Zakup biurek wraz z wyposażeniem nieograniczony dostawy 21 stycznia 2021 Zakup biurek wraz z wyposażeniem
Odnowienie licencji na Oprogramowanie niezbędne do działania Platformy Analitycznej KNF nieograniczony usługi 18 stycznia 2021 Odnowienie licencji na Oprogramowanie niezbędne do działania Platformy Analitycznej KNF
Zakup nowych licencji Oprogramowania niezbędnego do działania Platformy Analitycznej KNF z przeznaczeniem na środowisko testowe nieograniczony dostawy 18 stycznia 2021 Zakup nowych licencji Oprogramowania niezbędnego do działania Platformy Analitycznej KNF z przeznaczeniem na środowisko testowe
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT nieograniczony usługi 03 lutego 2021 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT
Dostawa i wdrożenie elektronicznych systemów informacji prawnej na potrzeby UKNF nieograniczony dostawy 20 stycznia 2021 Dostawa i wdrożenie elektronicznych systemów informacji prawnej na potrzeby UKNF
Zakup urządzeń mobilnych nieograniczony dostawy 15 stycznia 2021 Zakup urządzeń mobilnych
Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft Exchange nieograniczony usługi 14 stycznia 2021 Świadczenie usług wsparcia dla środowiska Microsoft Exchange
Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach) nieograniczony dostawy 25 stycznia 2021 Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach)
Zakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu IT nieograniczony dostawy 15 stycznia 2021 Zakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu IT
Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAM nieograniczony dostawy 02 lutego 2021 Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAM
Zakup artykułów poligraficznych z logo KNF/UKNF nieograniczony usługi 05 stycznia 2021 Zakup artykułów poligraficznych z logo KNF/UKNF
Zakup Notebooków nieograniczony dostawy 26 stycznia 2021 Zakup Notebooków
Świadczenie usług utrzymania ruchu infrastruktury technicznej, zarządzania technicznego, przeglądów i konserwacji bieżącej w Obiekcie przy ul. Jasnej 8 i 12 w Warszawie nieograniczony usługi 18 stycznia 2021 Świadczenie usług utrzymania ruchu infrastruktury technicznej, zarządzania technicznego, przeglądów i konserwacji bieżącej w Obiekcie przy ul. Jasnej 8 i 12 w Warszawie
Zakup licencji dla systemu NGFW (Next Generation FireWall) wraz ze wsparciem nieograniczony usługi 29 grudnia 2020 Zakup licencji dla systemu NGFW (Next Generation FireWall) wraz ze wsparciem
Zakup usług wsparcia i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People nieograniczony usługi 22 grudnia 2020 Zakup usług wsparcia i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People
Zakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu IT nieograniczony dostawy 15 grudnia 2020 Zakup słuchawek, kamer i drobnego sprzętu IT
Zakup usług budowy nowego systemu Sandbox’owego nieograniczony dostawy 20 stycznia 2021 Zakup usług budowy nowego systemu Sandbox’owego
Świadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturą nieograniczony usługi 09 grudnia 2020 Świadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturą
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 30 grudnia 2020 Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle
Rozbudowa systemu SIEM nieograniczony dostawy 23 grudnia 2020 Rozbudowa systemu SIEM
Dostawę prasy oraz dostęp do serwisów elektronicznych na rok 2021 nieograniczony dostawy 11 grudnia 2020 Dostawę prasy oraz dostęp do serwisów elektronicznych na rok 2021
Zakup wsparcia dla aplikacji aSISt nieograniczony usługi 20 listopada 2020 Zakup wsparcia dla aplikacji aSISt
Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2021 oraz notesów nieograniczony usługi 13 listopada 2020 Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2021 oraz notesów
Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego serwerów IBM Power oraz konsoli HMC przez okres 12 miesięcy nieograniczony usługi 10 listopada 2020 Świadczenie usług wsparcia technicznego dla posiadanych przez Zamawiającego serwerów IBM Power oraz konsoli HMC przez okres 12 miesięcy
Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2021 oraz notesów nieograniczony usługi 03 listopada 2020 Wykonanie i dostawa kalendarzy na rok 2021 oraz notesów
Zakup usługi wsparcia dla systemów nadzoru bankowego SIS/SARNA/HD nieograniczony usługi 24 listopada 2020 Zakup usługi wsparcia dla systemów nadzoru bankowego SIS/SARNA/HD
Dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesięcy nieograniczony dostawy 17 listopada 2020 Dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesięcy
Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sieciowych przełączników szkieletowych nieograniczony dostawy 25 listopada 2020 Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury sieciowych przełączników szkieletowych
Zakup platformy analitycznej do przetwarzania danych i analiz dużych wolumenów danych nieograniczony dostawy 01 grudnia 2020 Zakup platformy analitycznej do przetwarzania danych i analiz dużych wolumenów danych
Zakup usług budowy nowego systemu SANDBOX'owego. (wstępne ogłoszenie) nieograniczony dostawy Zakup usług budowy nowego systemu SANDBOX'owego. (wstępne ogłoszenie)
Zakup artykułów piśmienno – biurowych na potrzeby UKNF nieograniczony dostawy 10 listopada 2020 Zakup artykułów piśmienno – biurowych na potrzeby UKNF
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nieograniczony usługi 02 września 2020 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie nieograniczony usługi 23 lipca 2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie
Dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji nieograniczony dostawy 08 czerwca 2020 Dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji
Zakup licencji pojemnościowych oprogramowania Veritas NetBackup nieograniczony dostawy 23 czerwca 2020 Zakup licencji pojemnościowych oprogramowania Veritas NetBackup
Sukcesywna dostawa biletów lotniczych, biletów kolejowych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą nieograniczony usługi 29 kwietnia 2020 Sukcesywna dostawa biletów lotniczych, biletów kolejowych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach w kraju i za granicą
Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Managment). nieograniczony dostawy 09 grudnia 2019 Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Managment).
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych. nieograniczony dostawy Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych.