Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych - Komisja Nadzoru Finansowego

Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka zamówień publicznych

Znalezione zamówienia

Znaleziono 19 wyników

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Zakup wsparcia technicznego dla posiadanych licencji Comarch Audit Manager (CAM) oraz modyfikacji i konsultacji w zakresie Systemu Wsparcia Inspekcji (SWI) nieograniczony usługi 10 sierpnia 2021 Zakup wsparcia technicznego dla posiadanych licencji Comarch Audit Manager (CAM) oraz modyfikacji i konsultacji w zakresie Systemu Wsparcia Inspekcji (SWI)
Zakup usług wsparcia systemu ServiceDesk Plus Tryb podstawowy (bez negocjacji) dostawy 30 lipca 2021 Zakup usług wsparcia systemu ServiceDesk Plus
Ubezpieczenie mienia UKNF Tryb podstawowy (bez negocjacji) usługi 03 sierpnia 2021 Ubezpieczenie mienia UKNF
Odnowienie usługi wsparcia oraz licencji posiadanych produktów firmy Checkpoint dla konta UKNF i zakup nowych licencji na potrzeby dostępu VPN Tryb podstawowy (bez negocjacji) usługi 07 lipca 2021 Odnowienie usługi wsparcia oraz licencji posiadanych produktów firmy Checkpoint dla konta UKNF i zakup nowych licencji na potrzeby dostępu VPN
Długoterminowy najem samochodów osobowych dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Tryb podstawowy (bez negocjacji) dostawy 12 lipca 2021 Długoterminowy najem samochodów osobowych dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
Zakup Notebooków nieograniczony dostawy 06 sierpnia 2021 Zakup Notebooków
Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego PAP na okres 24 miesięcy z wolnej ręki usługi Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego PAP na okres 24 miesięcy
Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych Tryb podstawowy (bez negocjacji) usługi 16 lipca 2021 Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych
Usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego Zamawiającego Tryb podstawowy (bez negocjacji) usługi 29 czerwca 2021 Usługi wsparcia technicznego w zakresie portalu pracowniczego Zamawiającego
Zakup infrastruktury na potrzeby budowy rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych nieograniczony dostawy 02 sierpnia 2021 Zakup infrastruktury na potrzeby budowy rozproszonego systemu przechowywania i przetwarzania danych
Dostawa modułów pamięci RAM nieograniczony dostawy 14 lipca 2021 Dostawa modułów pamięci RAM
Dostawa 100 foteli obrotowych Tryb podstawowy (bez negocjacji) dostawy 15 czerwca 2021 Dostawa 100 foteli obrotowych
Odnowienie dostępu do serwisu informacyjnego Bloomberg z wolnej ręki usługi Odnowienie dostępu do serwisu informacyjnego Bloomberg
Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania QUEST Tryb podstawowy (bez negocjacji) usługi 30 kwietnia 2021 Zakup usługi wsparcia technicznego producenta dla licencji oprogramowania QUEST
Zakup usług związanych z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logotypem nieograniczony dostawy 11 lutego 2021 Zakup usług związanych z dostarczeniem materiałów promocyjno-konferencyjnych z logotypem
Zakup biurek wraz z wyposażeniem nieograniczony dostawy 21 stycznia 2021 Zakup biurek wraz z wyposażeniem
Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT nieograniczony usługi 12 lutego 2021 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT
Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach) nieograniczony dostawy 04 lutego 2021 Zakup narzędzia machine learning do wspomagania prac nadzorczych w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (ML w ubezpieczeniach)
Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAM nieograniczony dostawy 10 lutego 2021 Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym klasy PIM/PAM