Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Odnowienie licencji SAS nieograniczony usługi 31 stycznia 2020
Zapewnienie noclegów w Warszawie dla pracowników UKNF z Zespołów w lokalizacjach zamiejscowych z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 12 lutego 2020
Zakup licencji MS Enterprise na okres 3 lat nieograniczony usługi
Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach UKNF w Warszawie nieograniczony usługi 10 stycznia 2020
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych użytkowanych przez UKNF nieograniczony usługi 17 stycznia 2020
Wdrożenie zestawu narzędzi XBRL nieograniczony usługi
Usługi w zakresie zapewnienia specjalistów z branży IT nieograniczony usługi 09 stycznia 2020
Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania podatnościami w systemach informatycznych (Vulnerability Managment). nieograniczony dostawy 09 grudnia 2019
Odnowienie subskrypcji dla produktów Red Hat wraz z usługami nieograniczony usługi 05 grudnia 2019
Wydanie publikacji drukiem nieograniczony usługi 26 listopada 2019
Zakup papieru kserograficznego na potrzeby UKNF nieograniczony dostawy 26 listopada 2019
Zakup usługi wsparcia technicznego i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People nieograniczony usługi 12 listopada 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Warszawie (część 1), w Rzeszowie (część 2), w Łodzi (część 3) z uwzględnieniem prawa opcji nieograniczony usługi 02 grudnia 2019
Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji nieograniczony usługi
Wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjno – konferencyjnych z logo CEDUR oraz KNF lub UKNF nieograniczony usługi 25 października 2019
Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi usługi 29 października 2019
Wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy na rok 2020 nieograniczony usługi 22 października 2019
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 04 listopada 2019
Zakup usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników UKNF oraz członków ich rodzin nieograniczony usługi 22 października 2019
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych nieograniczony dostawy 06 września 2019
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych. nieograniczony dostawy
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019