Zamówienia publiczne

Nazwa postępowania Tryb postępowania Rodzaj postępowania Termin składania ofert
Wydanie publikacji drukiem nieograniczony usługi 26 listopada 2019
Zakup papieru kserograficznego na potrzeby UKNF nieograniczony dostawy 26 listopada 2019
Zakup usługi wsparcia technicznego i modyfikacji w zakresie eksploatowanego w UKNF systemu AX People nieograniczony usługi 12 listopada 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Warszawie (część 1), w Rzeszowie (część 2), w Łodzi (część 3) z uwzględnieniem prawa opcji nieograniczony usługi 02 grudnia 2019
Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji nieograniczony usługi
Wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjno – konferencyjnych z logo CEDUR oraz KNF lub UKNF nieograniczony usługi 25 października 2019
Zakup usług kafeteryjnych dla Pracowników UKNF dostępnych przez cyfrową platformę świadczeń pozapłacowych Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi usługi 29 października 2019
Zakup usług wsparcia technicznego i modyfikacji dla Alikacji aSISt nieograniczony usługi 22 października 2019
Wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy na rok 2020 nieograniczony usługi 22 października 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołu zamiejscowego w Lublinie z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 04 listopada 2019
Zakup usługi wsparcia dla licencji Oracle nieograniczony usługi 04 listopada 2019
Zakup usługi wsparcia technicznego dla serwerów IBM Power oraz konsoli HMC nieograniczony usługi 04 października 2019
Zapewnienie usług cateringowych na potrzeby UKNF nieograniczony usługi 03 października 2019
Świadczenie usług utrzymania i wsparcia portali www UKNF wraz z podległą mu infrastrukturą nieograniczony usługi 29 października 2019
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach UKNF nieograniczony usługi 04 listopada 2019
Zakup usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników UKNF oraz członków ich rodzin nieograniczony usługi 22 października 2019
Zakup usług wsparcia technicznego, konsultacji oraz modyfikacji systemu finansowo-księgowego nieograniczony usługi 23 października 2019
Zakup sprzętu komputerowego nieograniczony dostawy 24 września 2019
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych nieograniczony dostawy 06 września 2019
Usługi transportowe dla pracowników UKNF z Zespołów zamiejscowych w Olsztynie (część 1) oraz w Lublinie (część 2) z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 20 sierpnia 2019
Zapewnienie noclegów w Warszawie dla pracowników UKNF – DIB oraz DBS i DSI z Wydziałów w lokalizacjach zamiejscowych z uwzględnieniem „prawa opcji” nieograniczony usługi 08 sierpnia 2019
Remont nawierzchni i warstw izolacyjnych tarasu w budynku biurowym przy ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie nieograniczony roboty budowlane 09 lipca 2019
Zakup sprzętu komputerowego nieograniczony dostawy
Sukcesywna dostawa urządzeń mobilnych. nieograniczony dostawy
Pakiet subskrypcji serwera relacyjnej bazy danych. nieograniczony dostawy
Dostawa energii elektrycznej do budynków UKNF przy ul. Niedźwiedzia 6E i Plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie nieograniczony dostawy 10 lipca 2019
Wykonywanie audytów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych UKNF nieograniczony usługi 15 stycznia 2019