Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych - Komisja Nadzoru Finansowego