Informacje dotyczące egzaminów na doradcę inwestycyjnego

data aktualizacji 02 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE 

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych informuje, że z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, ponownie został zmieniony termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, wyznaczony na dzień 28 czerwca 2020 r. i podany do wiadomości publicznej w drodze Komunikatu nr 256 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Zgodnie z treścią Komunikatu Nr 257 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 2 czerwca 2020 r. pierwszy etap najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 13 września 2020 r.

Opłaty egzaminacyjne dotychczas wniesione przez kandydatów chcących przystąpić do I etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego będą podlegały zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której dany kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w nowym terminie.

Opłata za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego wynosi 500 zł.

Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu jest przedłożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 21 dni przed pierwszym etapem egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzenia, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed drugim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu. Kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed trzecim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i  nazwisko przystępującego do egzaminu [Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

w siedzibie urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny urzędu: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419.


Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.


Szczegółowe informacje:
tel:  (22) 262 4078
fax: (22) 262 5111
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

icon_doc_pdf_smallKomunikat Nr 257 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 256 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 255 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 254 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2020

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 251 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 250 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 8 grudnia 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 249 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 248 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 247 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 listopada 2019 r. w  sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych  

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 246 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 6 listopada 2019 r. w  sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 245 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 21 października 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 20 października 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 243 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 242 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 241 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 4 sierpnia 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 240 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 239 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 238 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 236 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 12 maja 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 235 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 232 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 24 lutego 2019 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 231 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 230 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 229 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 228 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 227 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 9 grudnia 2018 r. 

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 226 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 225 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 224 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 sierpnia 2018 r. 

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 223  Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 222 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 221 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 219 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 216 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 25 lutego 2018 r.

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 215 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 214 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 213 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełnienia wykazu literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych 

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 212 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 211 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 210 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w dniu 10 grudnia 2017 r. 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 209 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 208 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na egzaminie na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small  Komunikat Nr 206 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego z dniu 13 sierpnia 2017 r.

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 205 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 204 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego 

icon_doc_pdf_small  Komunikat nr 203 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 202 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 198 Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

icon_doc_pdf_small Komunikat Nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie literatury pomocniczej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Załącznik do Komunikatu Nr 126 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 27 lipca 2012 r. – literatura pomocnicza przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 9 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie struktury zadań obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Komunikat nr 8 Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie określenia kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie na doradców inwestycyjnych


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO I INNE AKTY PRAWNE

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 96/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 35/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 27/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie Nr 16/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych 

icon_doc_pdf_small Zarządzenie Nr 13/2019 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie Nr 96/2018 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 8/2014 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 36/2013 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych

icon_doc_pdf_small Zarządzenie nr 27/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań stawianych kandydatom na członków komisji egzaminacyjnych 

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721) 

icon_doc_pdf_small Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)