Informacje dotyczące egzaminów - Komisja Nadzoru Finansowego

Doradcy inwestycyjni

Informacje dotyczące egzaminów na doradcę inwestycyjnego

Data aktualizacji:

AKTUALNOŚĆ

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców inwestycyjnych informuje, że I etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 17 marca 2024 roku (niedziela) o godz. 11.00. 

Miejsce egzaminu: Arche Hotel Krakowska w Warszawie przy Al. Krakowskiej 237 (I piętro). 

Na egzamin należy przybyć o godz. 10.30 wraz z dowodem osobistym oraz dowodem wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że podczas egzaminu zapewni uczestnikom niezbędne materiały biurowe oraz wodę.

Komisja Egzaminacyjna dla Doradców inwestycyjnych informuje, że II etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 16 czerwca 2024 roku, a III etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego odbędzie się w dniu 29 września 2024 roku.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności obowiązują następujące zasady: 

a) kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego wraz z załączonym do tego wniosku dowodem wpłaty odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

b) kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu,

c) kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2016 poz. 707)

Opłatę egzaminacyjną za dany etap egzaminu należy wpłacać na konto Komisji Nadzoru Finansowego: NBP O/O Warszawa o numerze 43 1010 0068 6800 0000 0000 0004 z dopiskiem “ Imię i nazwisko przystępującego do egzaminu [Numer etapu – I/II/III] etap egzaminu na doradców inwestycyjnych w dniu [data egzaminu – dzień.miesiąc.rok]”. Zgłoszenia na egzamin, tj. wypełniony wniosek rejestrowy i jedna fotografia oraz dowód wpłaty za dany etap egzaminu można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF): ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

 • lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres korespondencyjny UKNF: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

 • lub przekazać w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą UKNF: /2447pvjake/SkrytkaESP

Wysokość opłat za egzaminy na doradcę inwestycyjnego oraz regulamin przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r., poz. 707), zmienione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz.U. 2021 poz. 2091).

Informacje o miejscu oraz godzinie rozpoczęcia egzaminu, procedurze rejestracji, trybie przeprowadzania egzaminów, wysokości opłat egzaminacyjnych oraz tematach i przepisach prawnych dostępne są również w Punkcie Informacyjnym KNF.

Szczegółowe informacje:
tel: (22) 262-44-17
fax: (22) 262-51-11
e-mail: egzaminy@knf.gov.pl


KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

 • Komunikat nr 305 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 25 marca 2024 roku w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 17 marca 2024 r.
 • Komunikat nr 304 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 marca 2024 roku w sprawie terminu, zagadnień objętych zadaniami, zasad punktacji i zaliczania zadań oraz warunku zaliczenia trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 303 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 marca 2024 roku w sprawie terminu, zagadnień objętych treścią zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań oraz warunku zaliczenia drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 302 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 8 marca 2024 roku w sprawie rodzajów kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 300 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 grudnia 2023 roku w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 299 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z 13 grudnia 2023 roku w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 298 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 października 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w trzecim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 24 września 2023 r.
 • Komunikat nr 297 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 25 czerwca 2023 r.
 • Komunikat nr 295 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości egzaminacyjnej oceny wyniku uzyskanego w pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 16 kwietnia 2023 r.
 • Komunikat nr 294 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie w sprawie terminu, zagadnień objętych zadaniami oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 293 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 291 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 290 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 288 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 287 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz terminu sprawdzianu umiejętności
 • Komunikat nr 286 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w trzecim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonym w dniu 18 grudnia 2022 r.
 • Komunikat nr 285 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 12 października 2022 r. w sprawie możliwości zwrócenia się z wnioskiem o wgląd do treści pracy egzaminacyjnej lub sporządzenie jej kopii oraz z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku uzyskanego w drugim etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 18 września 2022 r.
 • Komunikat nr 284 (plik PDF) Komisji egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 282 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie skorygowanych wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 279 z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 281 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie nowego terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 279 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie skorygowanych wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r., uchylenia komunikatu Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych nr 277 z dnia 1 kwietnia 2022 r. oraz umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 278 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 277 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z
  pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 27 marca 2022 r.
 • Komunikat nr 276 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie wykazu literatury pomocniczej zalecanej przy przygotowywaniu do egzaminów dla doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 275 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 271 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 270 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat nr 267 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 17 września 2021 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 5 września 2021 r.
 • Komunikat nr 266 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych
 • Komunikat nr 263 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 13 września 2020 r.
 • Komunikat nr 262 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odwołania terminu drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego wyznaczonego na dzień 8 listopada 2020 r.
 • Komunikat nr 261 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 14 października 2020 r. w sprawie terminu, zakresu tematycznego treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 259 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie umożliwienia kandydatowi zapoznania się z treścią pracy egzaminacyjnej z pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego przeprowadzonego w dniu 13 września 2019 r.
 • Komunikat Nr 257 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnej zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 256 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego
 • Komunikat Nr 255 (plik PDF) Komisji Egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przepisów prawa obowiązujących na pierwszym etapie egzaminu na doradcę inwestycyjnego


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO I INNE AKTY PRAWNE

 • Zarządzenie nr 82/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 61/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie nr 26/2022 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
 • Zarządzenie Nr 13/2019 (plik PDF) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych i Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz na listę doradców inwestycyjnych (Dz. U. 2016 poz. 721)