Administratorzy wskaźników referencyjnych - cofnięcie zezwolenia - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

1. Instytut Rynku Finansowego Sp. z o.o.

29 listopada 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Instytutowi Rynku Finansowego Sp. z o.o. zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych - treść decyzji.