Bank w formie spółki akcyjnej

data aktualizacji 07 czerwca 2017

Bank w formie spółki akcyjnej jest tworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych , o ile przepisy ustawy Prawo bankowe lub innych ustaw regulujących działalność banków nie stanowią inaczej.