Bank w formie spółki akcyjnej - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Bank w formie spółki akcyjnej jest tworzony i prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, o ile przepisy ustawy Prawo bankowe lub innych ustaw regulujących działalność banków nie stanowią inaczej.