Oddziały zakładów ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji) - Komisja Nadzoru Finansowego