Misja, wizja i wartości UKNF

data aktualizacji

Misja


Misją UKNF jest dbałość o stabilne funkcjonowanie
i bezpieczny rozwój rynku finansowego.

 

Wizja


UKNF jest niezależną instytucją, ograniczającą nadmierne ryzyko w działalności podmiotów nadzorowanych, wzmacniającą przejrzystość rynku finansowego i wspierającą budowanie jego pozycji w Europie.

 

Wartości


Działanie zgodne z prawem
Profesjonalizm
Bezstronność
Niezależność
Otwartość i nastawienie na dialog