Misja, wizja, wartości - Komisja Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji

Misja, wizja i wartości UKNF

Data aktualizacji:

MISJA

Dbamy o prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczny rozwój rynku finansowego.

 

WIZJA

Rynek finansowy jest bezpiecznym miejscem dla wszystkich jego uczestników.

Działamy proaktywnie.

Zarządzamy informacją i wiedzą, wykorzystując nowoczesne technologie.

Cieszymy się wysokim zaufaniem podmiotów nadzorowanych i interesariuszy rynku finansowego.

 

WARTOŚCI

  • Odpowiedzialność

Odpowiedzialnie wykonujemy swoje zadania. 

Działamy starannie i profesjonalnie.

  • Szacunek

Odnosimy się z szacunkiem do innych. 

Prowadzimy dialog i słuchamy argumentów.

  • Obiektywizm

Jesteśmy obiektywni i niezależni w swoich ocenach.

Podejmujemy decyzje w oparciu o fakty i wiarygodne informacje.

  • Otwartość

Interesujemy się i rozumiemy trendy i innowacje na rynku finansowym. 

Wymieniamy doświadczenia.

  • Zaangażowanie

Angażujemy się w prowadzone sprawy. 

Wykazujemy aktywną postawę i chęć do działania.

  • Lojalność

Realizujemy swoje zadania zachowując lojalność wobec Rzeczypospolitej Polskiej i jej organów, Urzędu oraz przełożonych, kolegów, koleżanek i współpracowników.

  • Profesjonalizm

Wykonujemy zadania Państwa wykorzystując najlepszą wiedzę i doświadczenie oraz dbamy o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.