Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - XI edycja

data aktualizacji

Nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych w XI edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, Kapituła Konkursu przyznała doktor Katarzynie Włosik, za pracę pt. Własności i funkcjonowanie rynku kryptowalut, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz dr Blanki Łęt, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych doktorowi Michałowi Dorociakowi za dysertację doktorską pt. Wpływ ram prawnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii Europejskiej na dyscyplinę rynkową w sektorze bankowym, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Grzeszczaka, na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

28 listopada 2022 r. dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW - Przewodniczący KNF, dr hab. Michał Kruszka - Przewodniczący Kapituły Konkursu, dr Kamil Mroczka - Dyrektor Generalny Urzędu KNF oraz Jacek Barszczewski - Sekretarz Kapituły Konkursu, podczas spotkania online złożyli gratulacje autorce nagrodzonej pracy doktorskiej oraz autorowi wyróżnionej pracy doktorskiej.

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie: 
• dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły Konkursu
• dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły Konkursu
• dr Kamil Mroczka, Członek Kapituły Konkursu
• dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły Konkursu
• dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły Konkursu
• dr Agnieszka Groniowska, Członek Kapituły Konkursu
• dr Patrycja Grzelońska, Członek Kapituły Konkursu
• dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły Konkursu
• dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły Konkursu

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem XI edycji Konkursu był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

W XI edycji Konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2021 r.
 
XI edycja Konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
- ogłoszenie Konkursu – 25 marca 2022 r. 
- nadsyłanie prac – do 16 sierpnia 2022 r. 
- uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody i wyróżnienia – 28 listopada 2022 r.
01 03 
04 02
05 06