Konkurs na pracę doktorską - Komisja Nadzoru Finansowego

Edukacja finansowa

Konkurs na pracę doktorską

Obrazek tytułowy

Nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych w XII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, Kapituła Konkursu przyznała doktorowi Marcinowi Szatkowskiemu, za pracę „One-year and ultimate premium and reserve risk in insurance”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Łukasza Delonga, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych doktorowi Bartoszowi Wyżykowskiemu za dysertację doktorską „Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kapituła Konkursu podkreśliła również wysoki poziom merytoryczny prac doktorskich nadesłanych na XII edycję Konkursu.

Od XII edycji udział w Konkursie mogą wziąć autorzy prac doktorskich napisanych nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Na XII edycję Konkursu nadesłano 23 prace doktorskie i jest to drugi najlepszy wynik w historii Konkursu.

17 listopada 2023 roku Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Michał Kruszka, podczas spotkania złożyli gratulacje autorowi nagrodzonej pracy doktorskiej oraz autorowi wyróżnionej pracy doktorskiej.

Osoby oceniające prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie: 

  • dr hab. Michał Kruszka, Przewodniczący Kapituły Konkursu
  • dr Marcin Mikołajczyk, Członek Kapituły Konkursu
  • dr hab. Kamil Liberadzki, Członek Kapituły Konkursu
  • dr Małgorzata Burzyńska, Członek Kapituły Konkursu
  • dr Agnieszka Groniowska, Członek Kapituły Konkursu
  • dr Patrycja Grzelońska, Członek Kapituły Konkursu
  • dr Mariusz Poślad, Członek Kapituły Konkursu
  • dr Wojciech Wyszyński, Członek Kapituły Konkursu

Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiegozagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. 

Organizatorem XII edycji Konkursu był Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

W XII edycji Konkursu mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora nauk na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 1 stycznia-31 grudnia 2022 roku.

XII edycja Konkursu realizowana była według następującego harmonogramu: 
- ogłoszenie Konkursu – 29 kwietnia 2023 roku
- nadsyłanie prac – do 16 sierpnia 2023 roku
- uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie wyróżnienia – 17 listopada 2023 roku

Zdjęcie Przewodniczącego KNF i laureata XII edycji Konkursu 1  Zdjęcie Przewodniczącego KNF, laureata XII edycji Konkursu oraz jego promotora 1

Zdjęcie Przewodniczącego KNF i laureata XII edycji Konkursu 2 Zdjęcie Przewodniczącego KNF oraz autora i promotorki pracy doktorskiej wyróżnionej w XII edycji Konkursu
 
zdjęcie zbiorowe Przewodniczący KNF, Przewodniczący Kapituły Konkursu, autorzy prac i ich promotorzy 2 Zdjęcie Przewodniczącego KNF oraz autora pracy doktorskiej wyróżnionej w XII edycji Konkursu
 
zdjęcie zbiorowe - Przewodniczący KNF, Przewodniczący Kapituły Konkursu, autorzy prac i ich promotorzy 3 zdjęcie zbiorowe Przewodniczący KNF, Przewodniczący Kapituły Konkursu, autorzy prac i ich promotorzy 1