Blog nadzorczy UKNF - Komisja Nadzoru Finansowego

KOMUNIKACJA

Blog nadzorczy UKNF

Od
Do

Liczba znalezionych wyników: 7

/knf/pl/komponenty/img/blockchain_blog_87869.png
Technologia blockchain – dobrodziejstwo i wyzwania

Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF

W ostatnich latach nowoczesne technologie informatyczne stały się nieodłącznym elementem funkcjonowania gospodarki. Nieustannie powstają nowe rozwiązania, które mają usprawnić czynności i procesy biznesowe. Na szczególną uwagę zasługuje technologia blockchain. Zainteresowanie nią wynika przede wszystkim z popularyzacji różnego rodzaju aktywów cyfrowych, w tym walut wirtualnych, które zostały stworzone na bazie tej technologii, jednak obecnie jej zastosowanie jest dużo szersze.

30 stycznia 2024

/knf/pl/komponenty/img/blog_waluty_87490.png
Wyliczanie i ogłaszanie kursów walut – jak i gdzie

Emil Radziszewski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Od 12 kwietnia 2000 roku kurs złotego względem obcych walut jest płynny i nieregulowany. Oznacza to, że kurs ten jest zależny od aktualnych ofert rynkowych kupna i sprzedaży polskiej waluty. Nie ma przy tym żadnych regulacji zakazujących ustalania tego kursu przez poszczególnych uczestników rynku w sposób dowolny, przy czym mało prawdopodobne są oferty istotnie odbiegające od rynkowego konsensusu. Ponieważ jest to rynek nieregulowany i bardzo płynny, mało prawdopodobna jest sytuacja, w której ktoś kupuje waluty po cenie istotnie wyższej niż najniższa oferowana na rynku albo oferuje sprzedaż po cenie zaniżonej w stosunku do tej, którą może uzyskać.

3 stycznia 2024

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_390313318_51083.jpg
MREL – dobrodziejstwo czy przekleństwo

Ewa Przedpełska, Ekspert w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

Doświadczenia kryzysu finansowego z lat 2008-2010 pokazały, że dla systemu finansowego korzystniej jest restrukturyzować (choćby przymusowo) duże banki, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, niż pozwalać na ich upadłość. W warunkach gospodarki rynkowej oraz dla zapobieżenia pokusie nadużycia (ang. „moral hazard”) nie powinno to jednak odbywać się – jak miało to miejsce w następstwie kryzysu – kosztem, pozostających w dyspozycji rządów państw, pieniędzy podatników. 

11 grudnia 2023

/knf/pl/komponenty/img/shutterstock_410963488_51085.jpg
Funkcjonowanie banków a zmiany klimatyczne

Materiał powstał w Departamencie Bankowości Komercyjnej UKNF

W sierpniu 2023 roku w czasopiśmie naukowym „Science” opublikowany został artykuł, który przywołał wyniki badań, z których dowiadujemy się, że około 930 tys. lat temu prawie 99% populacji naszych przodków wyginęło wskutek zmian klimatycznych, które zaszły w Afryce. Polegały one na gwałtownym ochłodzeniu i suszach. Autorzy badania szacują, że przez około 120 tys. lat populacja naszych przodków liczyła jedynie około 1300 osobników. Pokazuje to dobitnie, że zmiany klimatyczne wpływają nie tylko na jakość życia ludzkiego, ale również na naszą egzystencję i przetrwanie człowieka jako gatunku biologicznego. 

20 września 2023