Q&A dot. Stanowiska UKNF w sprawie niektórych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych - Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek kapitałowy

Q&A dot. Stanowiska UKNF w sprawie niektórych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych

Jak należy stosować zasadę proporcjonalności w zarządzaniu ryzkiem o której mowa w sekcji 5 Stanowiska?

Czy analiza pre-trade może stanowić element narzędzia monitorowania ryzyka intraday? (stosownie do sekcji 5 Stanowiska)

Czy możliwe jest stosowanie jednego wskaźnika oceny ilościowej lub jakościowej ryzyka bądź limitu ryzyka do zarządzania różnymi rodzajami ryzyk? (pkt. 6.III (15) i pkt. 6.IV (18) Stanowiska)

Jakie działania należy podjąć, gdy poziom ryzyka znajdzie się w strefie „żółtej”? (pkt. 6.IV (23) Stanowiska)