Działalność brokerska

data aktualizacji 26 czerwca 2019

Wnioski o zmianę wpisu w rejestrze brokerów - https://wnioski.rpu.knf.gov.pl 

icon_doc_pdf_small Instrukcja użytkownika aplikacji zewnętrznej (formularza elektronicznego) RPU


AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz. U. z 2017 r., poz 2486)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1500)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
(Dz.U. 2018 r., poz. 1085)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1757)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2371)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2467)

FORMULARZE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA