Działalność brokerska

data aktualizacji 31 października 2018

Rejestr brokerów

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
(Dz. U. z 2017 r., poz 2486)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
(Dz.U. 2015 r., poz. 275)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru
(Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 r. w sprawie egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1500)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych
(Dz. U. z 2014 r.,poz. 1273)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wykazu dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1757) 


FORMULARZE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA

FORMULARZE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK 2017

icon_doc_pdf_small  Osoby fizyczne - działalność brokerska w zakresie reasekuracji

icon_doc_pdf_small  Osoby fizyczne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń

icon_doc_pdf_small  Osoby prawne - działalność brokerska w zakresie reasekuracji

icon_doc_pdf_small  Osoby prawne - działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń


APLIKACJA SPRAWOZDAWCZA

icon_doc_pdf_small Aplikacja sprawozdawcza dla Brokerów