ESPI - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI)

Data aktualizacji:

informujemy o zmianie wyglądu strony publikacji formularzy dostępnej pod adresem https://espi.knf.gov.pl/. Zmiana ma charakter jedynie graficzny, bez zmiany funkcjonalności w/w strony.
W przypadku pytań prosimy dzwonić na infolinię ESPI.

Strona publikacji formularzy

Lista podmiotów posiadających status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

  • Bloomberg L.P. z siedzibą w Nowym Yorku (USA), 731 Lexington Avenue New York, NY 10022 www.bloomberg.com/polska
  • Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie, ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa, www.notoria.pl
  • Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, www.pap.pl

Informacja o przerwie technicznej

informujemy, że od 20:00 do 23:00 występuje przerwa techniczna w pracy Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) (zgodnie z § 13 punkt 2 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji). Prosimy w tym czasie nie korzystać z systemu ESPI.

Zgłoszenie Awarii

1. Za pomocą formularza
Całodobowo i we wszystkie dni tygodnia  można zgłaszać awarie lub problemy natury technicznej poprzez formularz zgłoszeń serwisowych dla systemu ESPI (https://www.knf.gov.pl/pomoc/formularze?articleId=56917&p_id=18). Wszystkie zgłoszenia, które wpłyną do UKNF po godzinie 16:15 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
Zgłoszenia muszą zawierać nazwę firmy i numer telefonu kontaktowego, pod którym można uzyskać informacje i szczegóły związane ze zgłoszeniem.

2. Telefonicznie
Zgłoszenia o awariach i nieprawidłowościach natury technicznej dotyczące działania Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) można zgłaszać telefonicznie poprzez infolinię ESPI pod numerami telefonów: 22 262 40 00, 668 860 875, 882 789 180. 

Infolinia funkcjonuje w dni robocze od 8:15 do 18:00.

Komunikaty 

-----------------------------

W związku z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), (dalej: ustawa), w systemie ESPI zostały zamieszczone zaktualizowane formularze służące do przekazywania przez emitentów papierów wartościowych raportów rocznych oraz sprawozdań z płatności na rzecz administracji publicznej, tj.: R, RS, SA-R, SAB-R, SAM-R, SAU-R, SARE-R, SAS-R, JST-R oraz SP i SPS. Zmiany miały przede wszystkim charakter redakcyjny w związku z koniecznością dostosowania pojęć występujących w formularzach do ich brzmienia w ustawie.

-------------------------------

Informujemy, że w sekcji "Sprawozdania okresowe ZAFI" na niniejszej stronie zostały opublikowane schematy XSD dla plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w wersji 1.2 (dokument ESMA/2013/1361) oraz wskazówki techniczne dotyczące plików XML, przy użyciu których należy przekazywać dane sprawozdawcze określone w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 (dokument ESMA/2013/1358).
--------------------------

Dokumenty


Instrukcje

Sprawozdania okresowe ZAFI

Sprawozdania kwartalne CSDR art. 9