Średnia ważona stopa zwrotu

data aktualizacji 18 października 2019

Począwszy od 04-2004 r. stopy zwrotu są ustalane za okres ostatnich 36-miesięcy na koniec marca i września każdego roku.

>>>więcej nt. stóp zwrotu


36-miesięczne stopy zwrotu