Średnia ważona stopa zwrotu OFE - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla konsumenta

Średnia ważona stopa zwrotu