CSIRT KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Dla rynku

CSIRT KNF

Obrazek tytułowy


Zespół CSIRT KNF realizujący zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa, we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, a w szczególności zespołami CSIRT poziomu krajowego, wspiera Operatorów Usług Kluczowych w obsłudze incydentów poważnych występujących w tych podmiotach, a także prowadzi działania mające na celu analizę pozostałych incydentów, trendów i zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. 

Sektorowy Zespół Cyberbezpieczeństwa został utworzony przez KNF w celu prowadzenia koordynacji działań i wsparcia obsługi incydentów bezpieczeństwa w podmiotach rynku finansowego uznanych za Operatorów Usług Kluczowych (OUK) w rozumieniu Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Ustawa k.s.c.).

Głównym celem działań Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa jest realizacja zadań określonych w Art. 44 Ustawy k.s.c. obejmujących m.in.:

  • przyjmowanie zgłoszeń o incydentach poważnych oraz wsparcie w obsłudze tych incydentów;
  • wspieranie OUK w wykonywaniu obowiązków określonych w Ustawie;
  • analizowanie incydentów poważnych, wyszukiwanie powiązań pomiędzy incydentami oraz opracowywanie wniosków z obsługi incydentu;

  • współpracę z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi incydentów poważnych. 
Kontakt w sprawie zgłoszeń incydentów: csirt@knf.gov.pl   

Klauzula RODO

                 CSIRT_KNF_logo
 

W celu zachowania poufności przesyłanych danych należy w kontaktach mailowych z CSIRT KNF używać szyfrowania przesyłek. Klucz publiczny PGP zespołu CSIRT KNF dostępny jest w zakładce  Klucz PGP.

 
ti.png                                        rfc.png