CSIRT KNF - TLP - Komisja Nadzoru Finansowego

CSIRT KNF

CSIRT KNF - TLP

CSIRT KNF - TLP.png

W dobie powszechnej wymiany informacji związanych z bezpieczeństwem często istnieje potrzeba (dokładniejszego) określenia grupy odbiorców. Wobec powyższego powstał zbiór reguł nazwany TLP (Traffic Light Protocol).

Co to jest TLP?

Traffic Light Protocol jest to zestaw reguł, pogrupowanych w 4 kategorie, używanych w celu lepszego zdefiniowania grupy odbiorców wrażliwych informacji. Dla ułatwienia kategorie opisywane są czterema kolorami (czerwony, pomarańczowy, zielony oraz biały). Zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii leży po stronie organizacji, z której pochodzą informacje. Jeśli odbiorca chciałby podzielić się uzyskanymi informacjami z szerszym gronem, musi uzyskać odpowiednią akceptację od autora wiadomości.

zdjęcie_2

zdjęcie_1

Informację o użytym TLP umieszczamy w nagłówku lub stopce przekazywanej wiadomości, przeważnie stosując zapis w formacie: „TLP: [Kolor]”. Należy mieć na uwadze, że Traffic Light Protocol nie ma zastosowania do informacji tajnych lub poufnych.