Nie wszystko złoto, co się świeci – inwestuj świadomie! - Komisja Nadzoru Finansowego

Kampanie

Nie wszystko złoto, co się świeci – inwestuj świadomie!

Obrazek tytułowy

UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!”. 

Jej zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o tym, jak funkcjonuje rynek finansowy oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem. 

Rynek finansowy daje wiele możliwości inwestowania. Część inwestycji ma skomplikowany charakter, trudny do zrozumienia dla ogółu społeczeństwa. Inwestorzy, często bez doświadczenia, nie rozumieją potencjalnych ryzyk, jakie wiążą się z poszczególnymi inwestycjami. Nie zawsze rozumieją, że inwestycje, które przewidują bardzo atrakcyjną stopę zwrotu, niosą za sobą większe ryzyko. Inwestorzy sprawdzają podmioty i produkty, w które zainwestowali, często dopiero po transakcji czyli wtedy, kiedy jest za późno, a straty zostały przez nich już poniesione.

Ponadto, potencjalni inwestorzy nie znają roli Komisji Nadzoru Finansowego lub jej nie rozumieją. W przypadku utraty zainwestowanych środków, skarżą się do KNF i tutaj szukają pomocy w ich odzyskaniu. 

Inwestowanie, zwłaszcza oszczędności życia, to jedna z tych decyzji, które mają daleko idące konsekwencje, a ich efekty decydują o naszej przyszłości, podobnie jak decyzja o ślubie, do czego nawiązuje główny spot kampanii. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane świadomie, po dokładnym sprawdzeniu danego produktu finansowego oraz tego, co i od kogo się kupuje, a także jakie ryzyko jest z tym związane.

Urząd KNF chce dotrzeć z przekazem kampanii do jak najszerszego grona odbiorców. Dlatego, obok spotu, który będzie można zobaczyć między innymi  na portalach internetowych, w mediach społecznościowych i środkach komunikacji miejskiej w 8 miastach wojewódzkich, przewidziane są spoty radiowe emitowane na antenach rozgłośni ogólnopolskich oraz artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Na potrzeby kampanii powstała również strona internetowa inwestujswiadomie.com.pl/.

Działania w ramach kampanii mają na celu:

  • uświadomienie inwestorów, że każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko i że jest ono tym większe, im inwestycja wydaje się atrakcyjniejsza
  • zachęcenie osób zamierzających zainwestować środki do dywersyfikacji ryzyka
  • przekonanie społeczeństwa do weryfikacji wszystkich informacji na temat potencjalnych inwestycji, dokładnego zapoznania się z nimi i sprawdzania wiarygodności źródeł tych informacji 
  • przybliżenie społeczeństwu roli Komisji Nadzoru Finansowego i jej zadań
 

Spot radiowy

0:00 0:00